มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองกำลังสุรนารี

เมื่อ 6 มิ.ย.62 พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน เดินทางมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนซำหวาย ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี จำนวน 45 ทุน รวม 16 โรงเรียน

      

และ มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโดนอาว ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 50 ทุน รวม 17 โรงเรียน 

                   

เมื่อ 7 มิ.ย.62 พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน เดินทางมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ จำนวน 55 ทุน รวม 19 โรงเรียน

    

และ มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์  

   

นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนการศึกษาแพทย์ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000.-บาท 

 

มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เมื่อ 13 มิ.ย.62 พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน เดินทางมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนไทยพุทธ และไทยมุสลิม ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จ.นราธิวาส  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง จ.นราธิวาส จำนวน 100 ทุน

     

 

มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองกำลังสุรสีห์

          เมื่อ 25 มิ.ย.62 พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน เดินทางมอบทุนการศึกษา ณ หอประชุม รร.ด่านสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 107 ทุน จำนวน 18 โรงเรียน

      

 

มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองกำลังบูรพาและกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

   ระหว่าง 8-9 ก.ค.62 พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน เดินทางมอบทุนการศึกษา ณ กกล.บูรพา จ.สระแก้ว จำนวน 140 ทุน รวม 40 โรงเรียน 

     

และ ณ ห้องประชุม กปช.จต. จ.จันทบุรี จำนวน 100 ทุน รวม 19 โรงเรียน