มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองกำลังสุรสีห์

          เมื่อ 2 มิ.ย.60 มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนโดย พลเอก พิศณุ  อุไรเลิศ ประธานคณะกรรมการ ภาคเอกชน และผู้แทนกรมกิจการชายแดนทหาร เดินทางไปมอบตู้หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว และมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนวัดพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จำนวน 107 ทุน เป็นจำนวนเงิน 160,500.- บาท และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่มารับทุนการศึกษา     

      

มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

   

มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนวัดพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

 

มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองกำลังสุรนารี

          ระหว่าง ๒๐ - ๒๑ มิ.ย.๖๐ มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนโดย พลเอก พิศณุ  อุไรเลิศ ประธานคณะกรรมการ และผู้แทนกรมกิจการชายแดนทหาร เดินทางไปมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี โรงเรียนภูมิชรอลวิทยา จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จ.สุรินทร์ และโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จ.บุรีรัมย์ จำนวน 200 ทุน เป็นจำนวนเงิน 300,000.- บาท พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท  ได้แก่ น.ส.ฐานิภา เสาเปรีย สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านโคกกระชาย จ.บุรีรัมย์ และ น.ส.ชเอม  วรรณกิจ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์ 

   

มอบทุนการศึกษา ณโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี

 

   

มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนภูมิชรอลวิทยา จ.ศรีสะเกษ

 

   

มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จ.สุรินทร์

 

  

มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จ.บุรีรัมย์

 

มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และกองกำลังบูรพา

          ระหว่าง 3 - 4 ส.ค.60 มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน โดย พล.อ.พิศณุ  อุไรเลิศ ประธานคณะกรรมการ และผู้แทนกรมกิจการชายแดนทหาร เดินทางไปมอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด(กปช.จต.) จ.จันทบุรี ณ ห้องประชุม กปช.จต. จำนวน 100 ทุน เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และมอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองกำลังบูรพา(กกล.บูรพา) จ.สระแก้ว ณ ห้องประชุม กกล.บูรพา จำนวน 141 ทุน เป็นจำนวนเงิน 211,500.- บาท พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารให้กับนักเรียน

   

มอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จ.จันทบุรี

 

  

มอบทุนการศึกษา ณ  ห้องประชุมกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว

 

มอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

          เมื่อ 18 ก.ค.60 มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน โดย พล.อ.พิศณุ  อุไรเลิศ ประธานคณะกรรมการ และผู้แทนกรมกิจการชายแดนทหาร เดินทางไปมอบทุนการศึกษาในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า (จ.นราธิวาส และ จ.ปัตตานี) ณ ห้องประชุมเทศบาล อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส จำนวน 100 ทุน เป็นเงินจำนวน 150,000.- บาท พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และเดินทางไปมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน จ.ยะลา และจ.ปัตตานี ณ ห้องประชุม พล.ร.15 จ.ปัตตานี จำนวน 150 ทุน เป็นเงิน 225,000.- บาท พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

  

มอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาล อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

 

  

มอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม พล.ร.15 จ.ปัตตานี